Házirend

A VASAS sportlétesítményének általános házirendje

 1. Mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, a létesítményeinek állagát megőrizni.
 2. Az öltözők folyosóján focizni vagy a labdát a falnak rugdosni szigorúan tilos!
 3. Az öltőzőkben az utolsó ember távozása után nem maradhat égve a villany, fölöslegesen nem folyhat a víz és fűtési időszakban, nem maradhat nyitva ajtó, ablak.
 4. Aki szándékosan rongál, vagy fegyelmezetlen viselkedésével kárt okoz, köteles a károkozás teljes költségét megtéríteni.
 5. A műfüves borítást csak arra alkalmas edzőcipőben (hernyótalpas, műanyag stoplis, teremcipő) lehet használni. A sportolásra alkalmatos cipőket a játékot megelőzően az öltözőben vagy az labdarúgópálya szélén kell átvenni.
 6. A létesítményen tartózkodók viselkedésükkel nem zavarhatnak másokat a pályák rendeltetésszerű használatában.
 7. Mindenki köteles a portán található tűzvédelmi szabályzat előírásait betartani!
 8. Az öltőzőkbe fél órával az edzés/bérlés kezdete előtt lehet belépni.
 9. Az öltözők kulcsát csak az edző vagy delegáltja veheti fel az edzés kezdetekor, és neki kell bezárnia edzés végén.
 10. A létesítmény területére állatot hozni tilos!
 11. Az öltözők teljes területén tilos a dohányozás!
 12. A dohányzás a labdarúgópályák mellett csak az arra kijelölt helyen engedélyezett.
 13. Alkohol, és/vagy drog hatása alatt álló személy a létesítményt nem használhatja.
 14. A sátorba, valamint az edzőpályákra ételt, italt bevinni szigorúan tilos! (kivételt képez a palackozott, zárható kupakú ásványvíz, valamint a kulcsos üdítő)
 15. A sátorban kizárólag sportolók, edzők, bérlők, erre kijelölt személyek tartózkodhatnak.
 16. Posztereket, képeket csak a klubvezetés engedélyével lehet az öltöző falára felragasztani.
 17. Szülő csak az edző külön engedélyével tartózkodhat az öltözőben.
 18. Az öltözőkben, illetve azok közvetlen környezetében tartózkodók minden esetben kötelesek betartani az öltözők felügyeletével megbízott személyek utasításait.
 19. A létesítményen parkoló rendszer működik. A parkoló cédulát távozás előtt az automatánál vagy hiba esetén a parkoló őrnél kell érvényesíteni.
 20. A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik.
 21. Probléma esetén forduljon az ügyeletes portáshoz.

Mindenkinek figyelmet kell fordítania arra, hogy takarékoskodjunk a villany-, víz- és gázfogyasztással.

Az öltözőket mindenki csak saját felelősségre veheti igénybe.

A portán értékmegőrző működik, ezért az öltözőkben hagyott tárgyakért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Tabella

VASAS KUBALA AKADÉMIA TV

Női toborzó
Infók
Új stadion

Vasas Kubala Akadémia (Vasas Akadémia Kft.)

H-1139 Budapest, Fáy utca 58.

Telefon: +3620/378-48-80

E-mail: info@vkla.hu